21 | 11 | 2019


Αγίου Νικολάου

 

Ταξιαρχών

 

Αγίου Γεωργίου

 

Κοιμήσεως της Θεοτόκου

 

Μεταμορφώσεως του Σωτήρος

 

Ευαγγελισμού

 

Χριστουγέννων

 

Θεοφανείων

 

Ζωοδόχου Πηγής

 

Τις Θεός Μέγας