15 | 07 | 2020

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΥΜΝΟΙ

 

 1. ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ


 2. Εξομολογείσθε τω Κυρίω


 3. Εξέδυσάν με τα ιματιά μου - Θεόδωρος Βασιλικός


 4. ΕΞΕΔΥΣΑΝ ΜΕ 1983


 5. ΕΥΛΟΓΗΤΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ


 6. Σήμερον κρεμάται επι ξύλου...


 7. ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ '85


 8. Απηχήματα ήχων


 9. Εξομολογείσθε τω Κυρίω


 10. Θεοτόκε Παρθένε


 11. Η Παρθένος σήμερον


 12. Κύριε ερχόμενος


 13. Ερχόμενος ο Κύριος


 14. Τω την άβατον