17 | 12 | 2018

Σεμινάρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δηλώστε συμμετοχή εδώ

 

  • Εμπορικές Εφαρμογές
  • Λογιστική
  • Διαχείριση γραφείου
  • Πιστοποίηση Η/Υ για ΑΣΕΠ
  • Επεξεργασία εικόνας
  • Δημιουργία ιστοσελίδων
  • Αρχιτεκτονικό σχέδιο 2D και 3D.