15 | 07 | 2020

Σεμινάρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Δηλώστε συμμετοχή

 

 

  • Εμπορικές Εφαρμογές
  • Λογιστική
  • Διαχείριση γραφείου
  • Πιστοποίηση Η/Υ για ΑΣΕΠ
  • Επεξεργασία εικόνας
  • Δημιουργία ιστοσελίδων
  • Αρχιτεκτονικό σχέδιο 2D και 3D.