ΠΑΛΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Επιμέλεια - Προγραμματισμός: Μανώλης Ι. Σοφίλλας
Email:
webmaster@dodekanisa.net

Σχολείο Ολύμπου 1953
Ελληνική έκδοση
(Μανώλης Ν. Μαστρομανώλης)

School of Olympos 1953
English Version
(Manolis N. Mastromanolis)

Φωτογραφία 1 Κωστής Ηλ. Χαψής
Κάλαντα Δήμητρας - 1962 (Γιώργος Ι. Διακομανώλης)
Επίκσεψη στη Βρουκούντα
Καμουζέλλες στην Όλυμπο
Μάνες με τις κόρες τους στο Πλατύ
Καμουζέλλες στο Σελάϊ-Όλυμπος 1969
Ολυμπίτες στη Γερμανία - 1964
Καμουζέλες στην Όλυμπο - 1948
Απόκριες στην Όλυμπο (δεκαετία του 50)
(Φωτογραφία: Βασίλειος Κ. Κακαρόλης)
 

Απόκριες στη Ρόδο - Αδελφότητα Η  ΒΡΥΚΟΥΣ